Odborné články

V rámci stanovenej štruktúry marketingu okrem iných foriem spolupracujeme s odbornými tlačovými periodikami pôsobiacimi lokálne v rámci regiónu strednej Európy. Okrem grafických prezentácií uverejňujeme odborné články súvisiace s využitím polyuretánov Courbhane® a Vulkollan® prípadne silikónu Coursil® v strojárskych aplikáciách.

COURBIS – SILA HOLDINGU

Na globálnom trhu firma pôsobí už 55 rokov. Pred časom úspešne preniesla časť svojich výrobných a vývojových aktivít aj na Slovensko.

Stiahnuť a čítať celý článok

Polyuretán Courbhane® v údržbe strojov a zariadení

Technický plast polyuretán je veľmi ľahko dostupný na servisné účely pracovníkov údržby vo výrobných odvetviach priemyslu. Na trh ho dodávajú nielen distribučné firmy ale aj etablovaný francúzsky výrobca finálnych dielov a polotovarov v Seredi, spoločnosť Courbis Smart Polymers, s.r.o.

Stiahnuť a čítať celý článok

ODERUVZDORNÉ PLASTY v betonárňach, obalovacích súpravách a stavebných strojoch

Nahrádzanie kovových dielov v exponovanom abrazívnom prostredí oderuvzdornými plastami je znova o krok dostupnejšie. Francúzska spoločnosť Courbis, s. r. o. s výrobným závodom v Seredi realizuje analýzu a výrobu dielov z vysokopevnostných polyuretánov Courbhane® a Vulkollan®. Použitie neobchádza ani technológie výroby stavebných prvkov ako sú tehly, škridle, zámkové dlažby a iné prefabrikáty, prípravu stavebných zmesí v betonárňach, obalovacích súpravách. Posledne predstavenou novinkou je renovácia a výroba dielov pre stavebné stroje, asfaltové frézy, cestné valce, dopravníky a podobne.

Stiahnuť a čítať celý článok

Oderuvzdorný polyuretán v procese pieskovania

Použitie technických plastov s nízkym koeficientom opotrebenia v abrazívnom prostredí pieskovacích a otryskávacích zariadení je veľmi ľahko dostupné aj vďaka dielom z polyuretánov Courbhane® a Vulkollan®, ktoré na stredoeurópskom trhu dodáva spoločnosť Courbis Smart Polymers, s.r.o.. Z praktických skúseností sa ukázalo, že hlavný záujem o použitie materiálov je v krytovaní pieskovaných dielov a ochrane pieskovacích zariadení.

Stiahnuť a čítať celý článok

Polyuretán Courbhane® pre potreby konštruktérov

Vysokovýkonný plast zo skupiny termoplastických polyuretánov s názvom Courbhane® bol predstavený na českom a slovenskom trhu v roku 2006. V krátkej dobe sa stali gravitačne odlievané diely nevyhnutnou súčasťou konštrukcie obrábacích strojov. Vo výrobnom závode spoločnosti Courbis Smart Polymers, s.r.o. v Seredi sa realizujú nové aplikácie pre ďalšie odvetvia priemyslu ako je výroba stavebných materiálov, drevospracujúci a nábytkársky priemysel a podobne.

Stiahnuť a čítať celý článok

Diely z technického plastu polyuretán

S otvorením výrobného závodu najväčšieho európskeho výrobcu priemyselných dielov z vysokovýkonného plastu polyuretán na Slovensku sa do mnohých oblastí nášho priemyslu vniesla možnosť zvážiť použitie kvalitnejších materiálov v najrozličnejších odvetviach priemyslu a častiach výrobného procesu.

Stiahnuť a čítať celý článok