Kontaktné údaje

Courbis Smart Polymers, s.r.o.
Priemyselná 16
SK-926 01 Sereď

Tel.: +421 (0)31 5906 100
E-mail: sales@courbis.sk

IČO: 35920564
DIČ: 2021989101
IČ DPH: SK2021989101

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 19079/T

GPS poloha pre navigačné systémy:
[N 48°23'24,8" x E 17°33'39.1"]
[N 48.390222 x E 17.560861]