Spomaľovacie prahy

Vysokopevnostné spomaľovacie prahy pre náročné prevádzky z polyméru Courbhane®

Diely sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu, odolné voči interiérovým a exteriérovým vplyvom. Sú konštruované podľa modelov používaných v strednej Európe čím je možné doplniť existujúce pasáže pri servisných úkonoch alebo nahradzovaní poškodených.

Kam umiestniť prahy?

 • mestá , obce
 • obytné zóny, detské inriská, športoviská
 • parkoviská (napr. pri nákupných zónach)
 • priľahlé priestory čerpacích staníc
 • výstavné plochy a areály
 • priemyselné parky, fabriky, areály firiem
 • iné účelové komunikácie

Technické informácie

 • vysoká odolnosť voči oderu a mechanickému zaťaženiu
 • materiál stabilný voči vplyvom UV žiarenia = farebná stálosť
 • teplotná stálosť -40°C až +80°C
 • bezpečnosť za dažďa = zdrsnený profil
 • vynikajúca viditeľnosť = striedanie kontrastných farieb, žltá – čierna
 • 10 x dlhšia životnosť oproti prahom vyrábaným z odpadových
 • certifikát od výrobcu
 • výroba spĺňa kritéria enviromentálnej normy ISO 14001
 • po skončení funkčnosti a životnosti prahov je možné ich odobrať výrobcom na ďaľšie spracovanie
Priebežný diel dĺžka x šírka x výška 500mm x 430mm x 50mm
hmotnosť 7 kg
Koncový diel dĺžka x šírka x výška 215mm x 430mm x 50mm
hmotnosť 3 kg
Upevňovací materiál skrutka a kotvička 10/135 mm