Renovácia vibračných a omieľacích bubnov

COURBIS s.r.o. Trnava poskytuje službu renovácie vibračných zásobníkov v omieľacích a podávacích zariadeniach. Renovácia môže zahŕňať úpravu oceľových prvkov a štruktúr vrátane interiérovej polyuretánovej vrstvy alebo len samotný povlak polyuretánom. Táto technológia vyžaduje dôkladné odstránenie pôvodnej vrstvy a nanesenie novej.

Renovácia zahŕňa aj výrobu prídavných dielov ako sú výpustné sitá, vodiace linky, klapky a iné.

Zákazníkom poskytujeme možnosť analýzy situácie vo výrobných prevádzkach našimi odbornými technickými pracovníkmi, simulácie správania sa materiálov a podporu vývojového centra skupiny Courbis s dlhoročnou tradíciou od roku 1964.

Pridanú hodnotu pre zákazníka v porovnaní s originálnymi dielmi definujeme ako možnosť:

  • znížiť celkovú hodnotu investície
  • zvýšiť hrúbku materiálu na exponovaných miestach pre dlhšiu životnosť
  • dosiahnuť krátke časy opravy a technologickej odstávky
  • prispôsobiť typ povlaku materiálu, ktorý je v zariadení spracovávaný
  • čiastkovej opravy narušeného povlaku len v miestach opotrebenia